Khánh Hòa kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Sở, ngành ~ Trường Dạy Cắt Tóc

Wednesday, August 19, 2020

Chiều 19/8, Tỉnh ủy Khánh Hòa có thông báo xem xét, thi hành kỷ luật đối với các cán bộ lãnh đạo Sở, ngành theo Thông báo kết luận số 680 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo đó, có 4 cán bộ lãnh đạo Sở, ngành bị cảnh cáo, 2 cán bộ lãnh đạo Sở, ngành bị khiển trách.

khanh hoa ky luat hang loat lanh dao so, nganh hinh 1
Ông Lê Văn Dẽ.

Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng.

Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

khanh hoa ky luat hang loat lanh dao so, nganh hinh 2
Ông Trần Hòa Nam.

Ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bị cảnh cáo vì đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Cảnh cáo đối với ông Võ Tấn Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, vì đã vi phạm Luật Đầu tư 2005; Luật Đất đai 2013 và vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm. Những

Khuyết điểm, vi phạm của 3 Giám đốc Sở này là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xem xét, thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sỹ Quân, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thuế, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, vì vi phạm các quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Khiển trách đối với ông Trần Minh Hải, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa vì vi phạm Luật đất đai, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Khiển trách ông Nguyễn Văn Nhựt, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa vì vi phạm Luật đấu thầu, vi phạm Luật Xây dựng, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm./.

0 nhận xét:

Post a Comment