Tăng Ni, Phật tử lặng lẽ đến viếng Thiền sư Thích Nhất Hạnh ~ Trường Dạy Cắt Tóc

Saturday, January 22, 2022

Rất đông tăng ni, phật tử và người dân đã đến chùa đảnh lễ, vái lạy để kính tiễn Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mặc dù tập trung rất đông người nhưng mọi hoạt động tại chùa Từ Hiếu đều diễn ra trong sự yên tĩnh.

Tang lễ Thiền sư Thích Nhất Hạnh kéo dài 7 ngày theo hình thức của một khóa tu im lặng. Suốt thời gian này, người đến thăm viếng cùng thực tập tâm chánh niệm, cúng dường để cho toàn bộ lễ Tâm tang được diễn ra trong sự trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Lễ Trà tỳ (hỏa thiêu) được tổ chức lúc 7h ngày 29/1. 

Chùm ảnh do PV Dân Việt ghi lại tại lễ nhập kim quan thiền sư Thích Nhất Hạnh sáng 23/1:

Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 1.
Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 1.

Lễ nhập kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ảnh: Trần Hòe.

Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 2.

Tang lễ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ kéo dài trong 7 ngày theo hình thức tâm tang. Ảnh: Trần Hòe.

Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 3.
Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 4.

Mặc dù tập trung rất đông người nhưng mọi hoạt động tại chùa Từ Hiếu đều diễn ra trong sự yên tĩnh.

Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 5.
Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 6.
Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 7.

Tâm tang được diễn ra trong sự trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Ảnh: Trần Hòe.

Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 8.
Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 9.
Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 10.
Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 11.
Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 12.

Phật tử cúi đầu kính tiếc vái lạy Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ảnh: Trần Hòe.

Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 13.

Rất đông tăng ni, phật tử và người dân đến chùa Từ Hiếu sáng 23/1.Ảnh: Trần Hòe.

Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 14.
Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 15.
Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 16.
Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 17.
Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 18.
Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 19.
Chùm ảnh: Lễ Tâm tang thiền sư Thích Nhất Hạnh - Ảnh 20.

0 nhận xét:

Post a Comment